Πλαίσιο κιθάρας διάκενο 15mm 13.BASE & 13.BASE.D ICB Tecnologie

520,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

13.4

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας