Διαθέτουμε stock ανταλλακτικών για τα συνήθη από αυτά που απαιτούνται για τα μηχανήματά μας, στην έδρα μας στην Αλεξανδρούπολη.

Ωστόσο, η βάση δεδομένων μας διαθέτει ανταλλακτικά για όλα τα μηχανήματα των περισσοτέρων εταιρειών και τα οποία μπορούμε να σας παραδόσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Για την σωστή ιχνηλάτηση του κάθε ανταλλακτικού, πέρα από τον κατασκευαστή και το μοντέλο της συσκευής, καλό θα ήταν να μας αναφέρετε το serial number ώστε να γίνει ακριβής αναζήτηση στα διαγράμματα διασκόρπισης του κάθε μηχανήματος.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές παρέχουν ανταλλακτικά για 8 έτη. Για παλιότερα μηχανήματα υπάρχει πιθανότητα μη υποστήριξης σε ανταλλακτικά.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος