Πλαίσιο κιθάρας διάκενο 7,5mm13.BASE & 13.BASE.D ICB Tecnologie

680,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

13.5

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας