Ταμειακά συστήματα

Ταμειακή μηχανή PROLINE POLO PLUS

ELMHSYSTEMS
250,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
SPVENTILATION
255,00 360,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Ταμειακά συστήματα

Ταμειακή μηχανή PROLINE i-Palm

ELMHSYSTEMS
262,10  Χωρίς Φ.Π.Α.

Ταμειακά συστήματα

Ταμειακή μηχανή PROLINE NOVA PLUS

ELMHSYSTEMS
278,22  Χωρίς Φ.Π.Α.

Ταμειακά συστήματα

Ταμειακή μηχανή DTEC-100 Extra

DATATEC
278,22  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
2.700,00 2.845,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
2.935,00 3.055,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
3.115,00 3.235,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
3.235,00 3.355,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
3.415,00 3.535,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
4.445,00 5.050,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
4.570,00 5.170,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
4.695,00 5.290,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
4.905,00 5.525,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
5.030,00 5.645,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
5.145,00 5.765,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
5.425,00 6.460,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
5.900,00 6.650,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
6.405,00 7.130,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
6.650,00 7.390,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

GRANDIMPIANTI LOGO
6.725,00 7.520,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

Πλυντήρια Μπροστινής Φόρτωσης

Υψηλόστροφο Πλυντήριο Ρούχων 11 κιλών LA-11 TP2 Fagor

FAGOR
7.260,00 8.020,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
7.330,00 8.190,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

GRANDIMPIANTI LOGO
8.305,00 9.110,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

GRANDIMPIANTI LOGO
8.655,00 9.490,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
9.175,00 9.305,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

GRANDIMPIANTI LOGO
9.295,00 10.340,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
9.475,00 9.605,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
9.735,00 9.855,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
9.785,00 10.960,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
10.035,00 10.155,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

Πλυντήρια Μπροστινής Φόρτωσης

Υψηλόστροφο Πλυντήριο Ρούχων 14 κιλών LA-14 TP2 Fagor

FAGOR
10.190,00 10.895,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

GRANDIMPIANTI LOGO
10.240,00 11.225,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
10.350,00 11.530,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

GRANDIMPIANTI LOGO
10.955,00 12.015,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

Πλυντήρια Μπροστινής Φόρτωσης

Υψηλόστροφο Πλυντήριο Ρούχων 18 κιλών LA-18 TP2 Fagor

FAGOR
12.570,00 13.300,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

Πλυντήρια Μπροστινής Φόρτωσης

Υψηλόστροφο Πλυντήριο Ρούχων 22 κιλών LA-22 TP2 Fagor

FAGOR
13.300,00 14.100,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

Πλυντήρια Μπροστινής Φόρτωσης

Υψηλόστροφο Πλυντήριο Ρούχων 28 κιλών LA-28 TP2 Fagor

FAGOR
16.425,00 17.195,00  Χωρίς Φ.Π.Α.