Δημιουργική Ζαχαροπλαστική

Μίξερ πραλίνων ICBassina 3, ICB Tecnologie

4.685,00 4.900,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Δημιουργική Ζαχαροπλαστική

Μίξερ πραλίνων ICBassina 8, ICB Tecnologie

5.265,00 5.455,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Δημιουργική Ζαχαροπλαστική

Μίξερ πραλίνων ICBassina 20, ICB Tecnologie

6.085,00 8.900,00  Χωρίς Φ.Π.Α.