Προσφορά!
OZTI
299,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
429,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
543,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
BIOKAN
690,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
714,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
753,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Χοάνες Τοίχου Διπλής Ενέργειας

Χοάνη (φούσκα) τοίχου διπλής ενέργειας 1 μέτρου

BIOKAN
785,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
863,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
Προσφορά!
OZTI
930,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Χοάνες Τοίχου Διπλής Ενέργειας

Χοάνη (φούσκα) τοίχου διπλής ενέργειας 1,5 μέτρου

BIOKAN
975,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
983,00 1.413,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
BIOKAN
1.030,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!

Χοάνες Τοίχου Διπλής Ενέργειας

Χοάνη (φούσκα) τοίχου διπλής ενέργειας 2 μέτρων

BIOKAN
1.130,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
NIKIINOX
1.145,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
1.211,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
1.213,00 1.611,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
BIOKAN
1.220,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Χοάνες Τοίχου Διπλής Ενέργειας

Χοάνη (φούσκα) τοίχου διπλής ενέργειας 2,5 μέτρων

BIOKAN
1.360,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
1.429,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
BIOKAN
1.430,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
1.532,00 2.224,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Χοάνες Τοίχου Διπλής Ενέργειας

Χοάνη (φούσκα) τοίχου διπλής ενέργειας 3 μέτρων

BIOKAN
1.565,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
NIKIINOX
1.635,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
1.646,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
BIOKAN
1.660,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
NIKIINOX
1.665,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
1.686,00 2.316,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
Προσφορά!
OZTI
1.782,00 2.280,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
BIOKAN
1.785,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Χοάνες Τοίχου Διπλής Ενέργειας

Χοάνη (φούσκα) τοίχου διπλής ενέργειας 3,5 μέτρων

BIOKAN
1.810,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
Προσφορά!
NIKIINOX
1.950,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Χοάνες Τοίχου Διπλής Ενέργειας

Χοάνη (φούσκα) τοίχου διπλής ενέργειας 4 μέτρων

BIOKAN
1.975,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
1.989,00 2.731,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

PEHLIVAN
2.000,00 3.700,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

Ολοκληρωμένα συστήματα Buffet

Μπουφές ουδέτερη μονάδα σειρά Kappadokia

PEHLIVAN
2.000,00 3.700,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
NIKIINOX
2.205,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
2.224,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά


Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

PEHLIVAN
2.250,00 4.050,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
2.279,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

PEHLIVAN
2.300,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

PEHLIVAN
2.300,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
2.488,00 3.400,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

Ολοκληρωμένα συστήματα Buffet

Μπουφές μονάδα διανομής πιάτων Galata

PEHLIVAN
2.500,00 3.150,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
NIKIINOX
2.535,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

Ολοκληρωμένα συστήματα Buffet

Μπουφές μονάδα διανομής πιάτων Kappadokia

PEHLIVAN
2.550,00 3.150,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορά!
OZTI
2.687,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

PEHLIVAN
2.750,00 4.300,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

PEHLIVAN
2.750,00 4.300,00  Χωρίς Φ.Π.Α.