Οριζόντιες Βιτρίνες Προβολής Κρεάτων και Αλλαντικών Τυροκομικών

Οριζόντια βιτρίνα αλλαντικών/τυροκομικών με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αποθήκη L-1 MODENA/G-110 Juka

2.150,00 6.100,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
2.160,00 6.005,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Οριζόντιες Βιτρίνες Προβολής Κρεάτων και Αλλαντικών Τυροκομικών

Οριζόντια βιτρίνα κρεοπωλείου με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αποθήκη L-1 MODENA/W-110 Juka

2.510,00 6.650,00  Χωρίς Φ.Π.Α.