Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

Πλυντήρια Μπροστινής Φόρτωσης

Υψηλόστροφο Πλυντήριο Ρούχων 100 κιλών LA-100C TP2 Fagor

64.200,00 65.155,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

Πλυντήρια Μπροστινής Φόρτωσης

Υψηλόστροφο Πλυντήριο Ρούχων 120 κιλών LA-120C TP2 Fagor

71.140,00 72.360,00  Χωρίς Φ.Π.Α.