Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
17.400,00 18.935,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή
καταλόγου

Ζητήστε
προσφορά

FAGOR
19.355,00 20.905,00  Χωρίς Φ.Π.Α.