Επαγγελματικά Ψυγεία

Ανοιχτό ψυγείο PICCOLI R-1-60PC Juka

JUKA
1.450,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
JUKA
1.500,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Επαγγελματικά Ψυγεία

Ανοιχτό ψυγείο PICCOLI R-1-90PC Juka

JUKA
1.600,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Θερμοθάλαμοι και Θερμαντικά Τροφίμων

Θερμή βιτρίνα C-1 CL 60/GR Carmella GR με 3 ρυθμιζόμενα ράφια JUKA

JUKA
1.880,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Θερμοθάλαμοι και Θερμαντικά Τροφίμων

Θερμή βιτρίνα C-1 CL 90/GR Carmella GR με 3 ρυθμιζόμενα ράφια JUKA

JUKA
2.020,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
JUKA
2.050,00 5.450,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Οριζόντιες Βιτρίνες Προβολής Κρεάτων και Αλλαντικών Τυροκομικών

Οριζόντια βιτρίνα αλλαντικών/τυροκομικών με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αποθήκη L-1 MODENA/G-110 Juka

JUKA
2.150,00 6.100,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
JUKA
2.160,00 6.005,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Θερμοθάλαμοι και Θερμαντικά Τροφίμων

Θερμή βιτρίνα C-1 CL 130/GR Carmella GR με 3 ρυθμιζόμενα ράφια JUKA

JUKA
2.365,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Οριζόντιες Βιτρίνες Προβολής Κρεάτων και Αλλαντικών Τυροκομικών

Οριζόντια βιτρίνα κρεοπωλείου με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αποθήκη L-1 MODENA/W-110 Juka

JUKA
2.510,00 6.650,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
JUKA
3.150,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Θερμοθάλαμοι και Θερμαντικά Τροφίμων

Θερμή βιτρίνα C-1 RF 60/GR Rafaello GR με 3 ρυθμιζόμενα ράφια JUKA

JUKA
3.170,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
JUKA
3.490,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Θερμοθάλαμοι και Θερμαντικά Τροφίμων

Θερμή βιτρίνα C-1 RF 90/GR Rafaello GR με 3 ρυθμιζόμενα ράφια JUKA

JUKA
3.520,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Οριζόντιες Βιτρίνες Προβολής Κρεάτων και Αλλαντικών Τυροκομικών

Οριζόντια βιτρίνα κρεάτων με υποδομή για απομακρυσμένο ψυκτικό μηχάνημα και αποθήκη L-1 SEVILA-110/AZ Juka

JUKA
3.950,00 6.200,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Οριζόντιες Βιτρίνες Προβολής Κρεάτων και Αλλαντικών Τυροκομικών

Οριζόντια βιτρίνα κρεάτων με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αποθήκη L-1 SEVILA-110 Juka

JUKA
4.060,00 6.860,00  Χωρίς Φ.Π.Α.
JUKA
4.190,00  Χωρίς Φ.Π.Α.

Θερμοθάλαμοι και Θερμαντικά Τροφίμων

Θερμή βιτρίνα C-1 RF 130/GR Rafaello GR με 3 ρυθμιζόμενα ράφια JUKA

JUKA
4.225,00  Χωρίς Φ.Π.Α.